Socialdemokratiet i Allerød

Socialdemokratiet i Allerød er både engageret i lokalpolitik og landspolitik. På begge niveauer arbejder vi for udvikling og bevarelse af den danske velfærdsstat. Med trygge og udviklende tilbud til alle børn og unge, og med sundhed og sikkerhed for alle borgere skaber vi det bedste samfund. Det gælder daginstitutioner, skoler, hjemmepleje, plejecentre og sundhedsvæsenet. Vi prioriterer denne kernevelfærd højt.

Vi ønsker også at værne om kulturelle og miljømæssige tilbud og værdier. For det hører med til et godt liv at kunne glæde sig over kulturelle oplevelser lige som de fleste ønsker at bidrage til bedre miljø- og klimaforhold.

Der er mange hensyn at tage, og nogle gange kan vi ikke det hele. Sådan er det i privatlivet, i kommuner og stat og på globalt plan. Her er vi socialdemokrater ikke bange for at tage et medansvar. Jo flere der deltager aktivt i diskussionerne og demokratiet, desto bedre.

Har du lyst til at blive en del af os? Så tryk på medlemskab. Vi glæder os til at sige velkommen til dig.

Seneste nyt

  • Åbent brev til Transportminister Benny Engelbrecht
  • Lad os vise vi er en lille kommune med et stort fællesskab
  • En sikker skolevej i Blovstrød og biodiversitet kan gå hånd i hånd
  • Her kan vi bygge kommunens første bofællesskaber

Kommende arrangementer1

Socialdemokratiet i Allerød
er klar med12 engagerede kandidater til kommunalvalget 2021

Socialdemokratiet i Allerød kan præsentere et flot hold kandidater til kommunalvalget. Alle som sidder i Byrådet i dag stiller op, og de får selskab af yderligere 7 stærke profiler.

Vi er glade for at det er lykkedes os at få sammensat et hold med mange forskellige kompetencer, erfaringer og interesseområder udtaler Grethe Munk, Formand for socialdemokratiet i Allerød. Vi er allerede i gang med at videreudvikle de forskellige politikområder, og vi glæder os valgkampen.

Som det fremgår af vores foto kan pandemien ikke forhindre os i at stå sammen – hver for sig.

Kommunalvalg 2021

På den socialdemokratiske liste finder du 12 kandidater, som alle vil arbejde for at holde Allerød på sporet.

Åbent brev til Transportminister
Benny Engelbrecht

Kære Benny
Jeg ved regeringen er ved at lægge sidste hånd på en samlet trafikplan for Nordsjælland. Det giver mig håb om, at Nordsjælland nu tilgodeses i et omfang, som passer til de trafikale udfordringer, som vi dagligt konfronteres med. En af dem er støjgener.

Der forventes en borgervækst på 20.000 borgere om året frem til 2035 i hovedstadsområdet – heraf en stor del i Nordsjælland. Dermed kommer der også mere trafik – og mere støj. I Allerød er ca. 300-500 boliger hårdt støjplagede allerede nu. Antallet mere end fordobles, hvis vi medtager generelt støjplagede. Med væksten og en snarlig forlængelse af Hillerødmotorvejen vil støjplagen kun vokse med årene.

Læs mere

Ja tak til engagerede borgere

Af Miki Dam Larsen
Formand: Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

Socialdemokratiet har foreslået, at Allerød deltager i Miljøministerens konkurrence om titlen som Danmarks ”vildeste” kommune.  Jeg kan i Frederiksborg Amts Avis fra den 22. marts læse, at der allerede er borgere, som har meldt sig på banen for at gøre en indsats. Det hilser jeg i den grad velkommen. For uden borgernes aktive deltagelse vinder vi ikke. Det er en rigtig befriende ide, at arbejdet med at give naturen mere plads ikke kun skal handle om planer og budgetter, men også om ideer og engagement blandt borgerne.

 

Læs mere

En sikker skolevej i Blovstrød og biodiversitet
kan gå hånd i hånd

I den nye del af Blovstrød er der nu skabt en spændende bydel med et varieret udbud af boliger. De nødvendige institutionspladser er etableret og en gennem-gribende ombygning af Blovstrød Skole er på tegnebrættet og budgettet.

Men ét problem er ikke løst tilfredsstillende: En sikker skolevej.

Alt for mange børn har dagligt brug for at krydse Kongevejen for at komme i skole eller dagtilbud.

Læs mere

Her kan vi bygge kommunens første bofællesskaber

Mange borgere drømmer om at flytte sammen i et bofællesskab. Den drøm vil Socialdemokratiet meget gerne gøre til virkelighed og vi foreslår derfor, at området nord for XL-Byg på Sortemosevej udpeges til kommunens første bofællesskaber.

Det skal være byggeri, som skaber gode rammer for fællesskab, passer ind i den omkringliggende natur og tager hensyn til skovbyggelinjer mv.

Læs mere

 

Vi arbejder for at holde Allerød på sporet

Ved kommunalvalget i 2017 gav vælgerne os stor fremgang og fem pladser i byrådet. Vi gik til valg på at styrke kernevelfærden. Vi gik også til valg på at sikre en levende Allerød Bymidte. Vi mener i al beskedenhed, at vi “leverer varen”.

Vi forfølger det brede politiske samarbejde for at opnå langsigtede og gennemarbejdede planer og strategier. For velfærd, bæredygtighed og den fysiske planlægning.

Læs mere

Alice Buchhaves
Lillerødpigen