Kære Benny

Jeg ved regeringen er ved at lægge sidste hånd på en samlet trafikplan for Nordsjælland. Det giver mig håb om, at Nordsjælland nu tilgodeses i et omfang, som passer til de trafikale udfordringer, som vi dagligt konfronteres med. En af dem er støjgener.

Der forventes en borgervækst på 20.000 borgere om året frem til 2035 i hovedstadsområdet – heraf en stor del i Nordsjælland. Dermed kommer der også mere trafik – og mere støj. I Allerød er ca. 300-500 boliger hårdt støjplagede allerede nu. Antallet mere end fordobles, hvis vi medtager generelt støjplagede. Med væksten og en snarlig forlængelse af Hillerødmotorvejen vil støjplagen kun vokse med årene.

Socialdemokratiet i Allerød mener, at støjdæmpning er nødvendig og mulig. Jeg vil derfor appellere til, at du sørger for, at man allerede i forbindelse med udvidelsen af Hillerødmotorvejen sikrer en støjdæmpning til glæde for naboernes trivsel og helbred.

Socialdemokratiet opfordrer således Folketinget til at se på støjreduktion på hele strækningen.

Det ligger lige for at reducere fartgrænserne i weekenderne og om aftenen. Vi ved, at blandt andet Tyskland og Østrig anvender denne løsning. Alene en fartreduktion fra 110 til 90km i timen vil reducere støjen mærkbart (3 dB).

En anden umiddelbar løsning er at anvende støjdæmpende asfalt. En løsning som Allerød kommune har anvendt på en af vores mest trafikerede kommunale veje.

Selvfølgelig bør vi også satse på, at trafikvæksten aflastes via effektive alternativer – fx en forlængelse af Farumbanen og indsættelse af hurtigbusser (BRT) med plads til cykler, så pendling på tværs gøres lettere.

En forlængelse af Hillerødmotorvejen er i VVM-undersøgelsen vurderet yderst rentabelt med en forrentning på 12 %. Der må derfor være råd til også at sikre borgerne i de berørte områder mod støjplagen.

Jeg ser frem til at socialdemokratiet på Christiansborg har det samme perspektiv på trafikplanlægningen i Nordsjælland. Det skylder vi borgerne.

Med venlig hilsen
Miki Dam Larsen
Viceborgmester (A) Allerød