Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen den 6. februar 2021.

Grethe Munk

Grethe Munk

Formand

T: 26 16 47 11
M: grethemunk@munkgrethe.dk

Lisa Dahl Christensen

Lisa Dahl Christensen

Næstformand

T: 23 49 22 17
M: lisadahl@mail.tele.dk

Hans Phillipsen

Hans Phillipsen

Kasserer

T: 20 10 56 16
M: hans_philipsen@hotmail.com

Lone Lillegaard

Lone Lillegaard

Bestyrelsesmedlem

T: 29 27 61 11
M: lonelillegaard@yahoo.dk

Alice Silkjær

Alice Silkjær

Bestyrelsesmedlem

T: 28 58 04 06
M: AliceSilkjaer@hotmail.com

Nicolai Pallisborg

Nicolai Pallisborg

Bestyrelsesmedlem

T: 28 60 51 41
M: Nicolaipallisborg@gmail.com

Gert Lillegaard

Gert Lillegaard

Bestyrelsesmedlem

T: 
M: gert1953@gmail.com

Finn Serup Jensen

Finn Serup Jensen

Bestyrelsesmedlem

T: 40 18 33 93
M: finn.serup.jensen@mail.dk

Finn Yde- Andersen

Finn Yde- Andersen

Bestyrelsesmedlem

T: 
M: fya1@icloud.com

Vibeke Højbjerg

Vibeke Højbjerg

Bestyrelsessuppleant

T: 25 47 71 25
M: vibekehojbjerg@gmail.com