Udtalelse fra generalforsamlingen i Allerøds partiforening for Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har på sin generalforsamling den 21. maj 2021 vedtaget følgende:

Om danske børn i lejre i Syrien

Vi er meget lettede over at regeringen, på baggrund af Task Forcens vurderinger, har besluttet at hjemtage 14 danske børn og deres mødre fra lejre i Syrien.

Vi appellerer til Socialdemokratiets partiledelse/regeringen om også at hjemtage de sidste 5 danske børn og deres mødre. Det skylder vi børnene, som jo ikke har valgt deres forældre. Og det skylder vi kurderne, som har bragt store ofre i bekæmpelsen af IS. Dette også set i lyset af PET`s nylige skærpede vurderinger af betydningen for Danmarks sikkerhed.

Vi anser det for urealistisk og faktisk også hjerteløst at ville hjemtage børnene uden deres mødre. De lever i dag i et infernalsk helvede, hvor man må tro, at de ikke har andre end deres mor at klamre sig til. Vi har fuld tillid til, at det danske retssamfund er i stand til at retsforfølge kvinderne for deres gerninger samt overvåge dem i det nødvendige omfang.

Om syriske flygtninge med midlertidig opholdstilladelse

Vi undrer os også over, at Danmark har travlt med at gå forrest med udvisning af syrere med midlertidig opholdstilladelse. I praksis indebærer det, at syrere udvises til et udrejsecenter, fordi de selv vurderer, at Syrien endnu ikke er et sikkert sted for dem.

Det er selv sagt umuligt for almindelige mennesker i Danmark at overskue sikkerhedssituationen i Syrien. Vi kan blot konstatere, at andre lande ikke er enige med os i at udvise syriske flygtninge. Ligesom dette er i strid med eller bevæger sig på kanten af de konventioner vi selv har tilsluttet os.  For nylig har man kunnet læse i aviserne, at syrere i Danmark, som offentligt har undsagt assadstyret, er i fare for at blive forfulgt, så snart de sætter fødderne på syrisk jord. Hvis dette står til troende, anser vi ikke Syrien som et sted, man kan udvise folk til. Hvis den danske lovgivning alligevel kan fortolkes som om Syrien er et ”sikkert” land, foreslår vi en revision af lovgivningen.

Vi anerkender, at man på verdensplan står over for en overvældende flygtninge- og migrantkrise, som kalder på bedre løsninger i nærområderne. Løsninger som kræver en hidtil uset tilførsel af ressourcer, ikke mindst økonomiske. Dette kunne måske/forhåbentligt indebære, at flygtninge og migranter foretrækker at blive i nærområder. Løsninger af denne karakter eksisterer imidlertid ikke endnu, og det forudsætter i vore øjne et forpligtende internationalt samarbejde. Indtil da vil vi appellere til, at Danmark behandler de flygtninge, der nu en gang befinder sig her i landet, på en human og fornuftig måde. At parkere dem uden håb for fremtiden i udrejsecentre i årevis vil efter vores opfattelse være meningsløst og umenneskeligt.

Grethe Munk

Formand for socialdemokratiet i allerød