Grundlovstale i Allerød 5. juni 2021

AF Jens Peter Steensen

Tak for invitationen til at komme her i Allerød og holde tale på Grundlovsdag. Jeg er opstillet til regionsrådet, og lad mig adressere nogle af de udfordringer, jeg mener vi står over for her godt 5 måneder før valget ikke mindst på sundhedsområdet.

Først og fremmest skal vi have fulgt Covid19 til dørs. Om det sker 2-3 uger før eller senere, synes jeg ikke har den store betydning. Men vi skal hjælpe de mennesker og erhverv, der virkelig er blevet ramt, og vi skal sikre os mod genopblussen af Covid19 eller noget, der ligner, ikke bare her i landet, men også ude i verden. Jeg synes covid har vist noget om, hvordan vi ved at stå sammen i et fællesskab kan komme igennem og genvinde vores frihed.

Nu skal vi have afviklet de patientkøer, der er opstået de sidste mange måneder, så vi igen har et sundhedsvæsen, der tager sig af alle hurtigt og kvalificeret. Ventelister og gammeldags behandling er undergravende for tillid og betalingsvilje til et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Det er meget vigtigt at stå vagt om et godt offentligt sundhedsvæsen i de kommende år, for der er rigtig mange ivrige penge – forsikringsselskaber, kapitalfonde, pensionsfonde, friværdier – der gerne vil byde ind og tjene penge på det ene og andet. Men naturligvis ikke har hverken helheden eller den samlede befolknings sundhedsvelfærd som mål.

Der er to områder, jeg vil pege på, hvor der skal ske en særlig indsats. Og det meget snart.

Det ene er psykiatrien. Jeg fatter ikke, hvordan man kan blive ved med at skubbe en planlægning og forbedring af området foran sig. Psykiatri skal håndteres helt på linje med alt andet på sundhedsområdet, selvfølgelig med respekt for de særlige behov, som mennesker med psykiske lidelser har. Men der skal ske noget.

Det andet jeg vil nævne er ved starten af livet. Fødselsområdet er kommet frem, og det er virkelig nogle mærkværdige forhold man hører om. Fødselsforberedelse som forelæsning i et stort auditorium, fødsler med mekanisk fokus, samlebåndstilgang og hurtigt-hjem-igen. Fædrene synes helt at være statister. Og fertilitetsbehandling skævvrides socialt. Det er godt, at nogen har råbt op. Når jeg sammenholder fødslerne med, hvad jeg hører om børnemodtagelser, herunder centraliseringen, tænker jeg, at vi har brug for en gennemgang og forbedring af hele om-rådet, der handler om starten på livet og børnenes første leveår.

Vi oplever en stigende ulighed i øjeblikket, og vi har formentlig slet ikke set de fulde konsekvenser endnu af den igangværende udvikling. Vi har ikke brug for flere rapporter, der viser, at det er bedre at være rig og rask end syg og fattig. Jeg synes, regionen i den kommende valgperiode i stedet skal blive lidt aktivistisk og sammen med personale og patientgrupper sætte skub i konkrete indsatser, regionen selv er herre over, og som kan forbedre forholdene for dem der er bagud i sundhed.

Som socialdemokrater er vi ikke kun dem, der peger på behov for forbedringer af det ene og andet, vi er også godt klar over, at tingene skal hænge sammen, og vi er ikke bange for også at tage ansvar for den del.

I de kommende 6-7 år rykker nogle meget store fødselsårgange fra 1940’erne op i firserne. Det vil virkelig presse sundhedsvæsenet. Hver fjerde sengedag på sygehusene går til mennesker på 80 år og derover, og den aldersgruppe vokser med 60%. Og der er mange andre udfordringer. Det er ikke noget, der snævert kan løses alene ved at se på sundhedsvæsenets egen økonomi, vi bliver nødt til at se på hele velfærden og vi bliver nødt til at prioritere, hvor svært det end er.

Det vil jeg ikke gå ind i i dag, Bare sige, at det for socialdemokrater er ekstremt vigtigt, at de prioriteringer, der bliver nødvendige i de kommende år, ikke pakkes ind i et stort sundhedsselskab, sådan som Lars Løkke var på vej til at lave for et par år siden. Men at åbenheden om udfordringer og beslutninger bevares og at der er folkevalgt, demokratisk styring af et så stort velfærdsområde som sundhed.

Derfor: Styrk indflydelsen på velfærden, stem ved regionsrådsvalget.