Socialdemokratiets valgprogram kommunalvalget 2021

 

Et bæredygtigt Allerød
med plads til mennesker og natur

 

Politik er det muliges kunst. Det handler om at træffe beslutninger efter at have forholdt sig til udfordringer, muligheder og dilemmaer. Politik er at tage ansvar og stå på mål for sine beslutninger og handlinger. Også når bølgerne går højt. Det er en opgave socialdemokratiet altid vil tage på sig.

Socialdemokratiet i Allerød har siden 2017 været en del af det store flertal, som dengang gik sammen om at tegne de store linjer for Allerøds udvikling i valgperiodens fire år. Store dele af det, vi gik til valg på, er indfriet. Det er lykkedes at værne om kernevelfærden. Der er etableret flere boliger. Der nybygges på skole- og børneområdet, og der investeres i renovering og klimaskærme. Den udvikling ønsker vi at bygge videre på.

Hvis Allerød skal blive ved med at være en dejlig kommune at bo og leve i, skal kommunen udvikle sig og følge med tiden. Det kræver tydelige strategier og god planlægning.

Socialdemokratiet vil i næste valgperiode arbejde for:

  • Kvalitet i velfærdsydelserne
  • Udvikling af grønne områder og øget klimaindsats
  • En boligpolitik, der udvikler nye boligområder og vores byliv
  • Øget fokus på borgerinvolvering og frivillighed

Læs hele vores valgprogram Klik her