Kandidat i Rudersdal-Allerød kredsen til regionsrådet 


Jens Peter Steensen

Geelsvej 21B
2840 Holte
T: 21 34 24 38
M: jpst@outlook.dk

Læge, videreuddannet til speciallæge i samfundsmedicin, tidligere i mange år direktør på store sygehuse, senest Odense Universitetshospital.

Bor i Holte med min kone. Tre voksne børn, otte børnebørn.

I mine yngre dage aktiv i faglige organisationer (yngre læger, lægeforening, akademikerne).

Jeg vil arbejde for, at Region Hovedstaden vedbliver at være et godt sted at bo og er en region med gode muligheder, ikke mindst for børn og unge for at udvikle sig.

  • Sundhedsvæsenet er en vigtig del af velfærdssamfundet og skal prioriteres højt
  • Der skal være meget bedre sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger/patient under ophold på sygehus og hjem i kommunen
  • Borgernes/patienternes oplevelser og erfaringer skal inddrages mere i sundhedsvæsenets tilrettelæggelse
  • Indsatsen for de sundhedsmæssigt svagestes skal styrkes og systematiseres
  • Gode uddannelsesmuligheder skal sikres i hele regionen, ikke mindst på det erhvervsfaglige område
  • Klima og miljø skal tænkes ind overalt, hvor regionen har aktivitet og indflydelse
  • Den kollektive trafik skal forbedres og prismæssigt være attraktiv