Af Jesper Holdflod Pallesen (S) og Miki Dam Larsen (S), formand for hhv. Sundheds-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik-, Erhverv-, Miljø- og Planudvalget

Mange borgere drømmer om at flytte sammen i et bofællesskab. Den drøm vil Socialdemokratiet meget gerne gøre til virkelighed og vi foreslår derfor, at området nord for XL-Byg på Sortemosevej udpeges til kommunens første bofællesskaber.

Det skal være byggeri, som skaber gode rammer for fællesskab, passer ind i den omkringliggende natur og tager hensyn til skovbyggelinjer mv.

Vi har brug for boliger til den store gruppe af borgere, som ikke (længere) vil bo i villa, men efterspørger et mere forpligtende fællesskab og en passende bolig.

Fordelene er mange: Beboerne kan skabe stærke netværk og hjælpe hinanden. Vi kan frigøre mange villaer, som i stedet kan sælges til nye børnefamilier. Dermed undgår vi den udvikling, hvor kommunens økonomi bliver presset – med besparelser til følge på kernevelfærden – fordi en stigende andel af kommunens borgere ikke længere er erhvervsaktive på grund af alder.

Og så vil bare rigtig gerne understøtte, at alle vores borgere får mulighed for at bo godt i kommunen hele livet gennem – og dermed fortsat kan bidrage til fællesskabet, foreningslivet, handlen og livet i bymidten osv.

Indtægten ved salg af kommunens jord i området foreslår vi anvendt til en sikker skolevej ved Kongevejen i Blovstrød, så hele Blovstrød hænger godt sammen med trygge stier mv. Det øvrige areal omlægges til fx høslæts-natur for at øge naturværdien til alles glæde og gavn.