Af Miki Dam Larsen
Formand: Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget                                                                                           

I er uundværlige
Lad os vise vi er en lille kommune med et stort fællesskab

Socialdemokratiet har foreslået, at Allerød deltager i Miljøministerens konkurrence om titlen som Danmarks ”vildeste” kommune.  Jeg kan i Frederiksborg Amts Avis fra den 22. marts læse, at der allerede er borgere, som har meldt sig på banen for at gøre en indsats. Det hilser jeg i den grad velkommen. For uden borgernes aktive deltagelse vinder vi ikke. Det er en rigtig befriende ide, at arbejdet med at give naturen mere plads ikke kun skal handle om planer og budgetter, men også om ideer og engagement blandt borgerne.

Det har gang på gang vist sig, at Allerøds borgere ønsker at være tæt på hinanden og tæt på naturen. Det forpligter kommunen, men også borgerne selv. Mange tænker måske ikke over, at vi borgere med selv den mindste have selv kan give naturen en hånd. Men tænk f.eks. på hvor mange meter hegn, der omkranser vores boliger. Og tænk på, hvor mange vilde hegn vi ad den vej giver adgang til blandt andet fuglelivet. Derfor er det en god ide, hvis borgerne vælger grøn bevoksning frem for kunstige hegn.

Måske kunne engagerede borgere også bistå kommunen i arbejdet med at holde invasive arter nede (gyldenris, bjørneklo osv.). For en ”vild” kommune kræver faktisk vedligeholdelse.  Det handler slet ikke om blot at lade naturen passe sig selv.  Derfor har Socialdemokratiet også foreslået, at en del af Ny Allerødgaards jorder udlægges til lysåben natur med høsletsareal og blomstrende buske. Det kræver, at man høster et par gange om året, hvilket aktive borgere også kunne bidrage med?

Endelig behøver vores haver heller ikke at være helt så velfriserede. Bare en til to kvadratmeter tilegnet hjemmehørende vilde arter vil til sammen yde et bidrag til Allerøds natur. Alt behøver ikke være naturparker. Vores dejlige haver kan også indgå. Det her kræver dog lidt viden. En pose med frø kan f.eks. ikke bare strøs ud over græsplænen (her taler jeg af erfaring). Jeg har taget initiativ til at kommunen her vil yde lidt vejledning.

Kommunen tager i år fat på at revidere kommunen ”strategi for biologisk mangfoldighed” fra 2017.  En ambitiøs rapport, som er værd at arbejde videre på. Også her glæder jeg mig til input fra borgerne. Jeg lægger rapporten på min egen facebookside, men vil også sørge for at den bliver lagt på kommunens hjemmeside. Alle borgere er velkomne til at komme med input til den reviderede plan.

Allerød Kommune kan på den korte bane gå forrest. Vi udskifter kedelige grønne græsrabatter med blomster og græsser, som ikke skal slåes. Vi samarbejder med erhvervslivet i Allerød om at omdanne deres græsplæner til mere mangfoldig og vild beplantning. Vi gør brug af de mange gode erfaringer og rådgiver og vejleder, så de vilde idéer kan vokse.

Vi tror og håber på, at Allerød bliver den heldige vinder af 1 mio. kr. som ifølge Socialdemokratiet skulle gå direkte til formålet. Lad os vise, at vi er en lille kommune med et stort fællesskab, som kan rykke hurtigt. Jeg glæder mig til samarbejdet med alle, der arbejder for sagen.