Af Miki Dam Larsen og Jesper Holdflod Pallesen

Efter vores forslag om bofællesskaber og høslætsnatur på markerne ved Ny Allerødgaard har mange borgere engageret sig i spørgsmålet både i lokalaviserne og på sociale medier. En stor gruppe af borgere har udvist interesse for at etablere sig i bofællesskaber på området, andre har idéer til naturtypen eller er bekymrede for bebyggelse. Vi vil her samle op på flere af spørgsmålene.

Kort fortalt går vores forslag på at kombinere flere idéer til en samlet løsning. Vi ønsker at frasælge mindre markarealer ved Ny Allerødgaard til et par bofællesskaber. Det kan finansiere løsninger på trafikudfordringerne ved Kongevejen – fx en tunnel under vejen. Langt størstedelen af de nuværende marker konverteres til gengæld til høslætsnatur med offentlig adgang og rigere biodiversitet. På den måde kan vi imødekomme både boligønsker, trafikønsker og en rigere natur.

Hvad angår skovbyggelinjen, så ser Forvaltningen pt på hvad mulighederne er. Forvaltningen har selv ifm. Planstrategi 2019 foreslået området udlagt til boliger, så det er vores forhåbning, at det fortsat kan lade sig gøre ved at placere bofællesskaberne så langt fra skovbrynet som muligt og til gengæld øge den grønne værdi af den grønne kile ved omlæggelsen til høslætsnatur.

Hvad kan høslætsnaturen så? Som det fremgår af Danmarks Naturfredningsforening i Allerøds forslag fra 2020, så kan høslæt bidrage til at fjerne store mængder næringsstoffer, så vilde blomster og urter kan etablere sig og efter 3-5 år også optage Co2. At der i dag formentligt er for mange næringsstoffer i jorden, som en spørger fremhæver, er således en ekstra god grund til høslæt. Det beskytter både Sortemosen og grundvandet. Kombineret med blomstrende busk- og trægrupper kan området desuden skabe grundlag for flere insekter, sommerfugle og engfuglearter omkring småsøerne. En ulempe ved høslætsnatur er, at det er en relativt arbejdskrævende naturform. Vi tænker, at vi kan have en samtale med borgergrupper og eventuelle bofællesskaber om hvordan den opgave eventuelt kan løses i fællesskab. Vores forslag er på den måde ikke en færdig plan men en drøm om en rigere natur, en mere spændende og sammenhængende by – og måske kommunens første bofællesskab.