test Af Miki Dam Larsen
Viceborgmester (A), Formand for Teknik-, erhverv-, plan-, og miljø.

Regeringens nye infrastrukturplan er en glædelig nyhed for Allerød. Først og fremmest betyder planen en forlængelse af motorvejen helt til Hillerød. Det forbedrer trafiksikkerheden og letter trafikafviklingen omkring Allerød. Vi kan med andre ord blive fri for forsinkende og til tider farlige sammenfletninger.

Dertil har Regeringen afsat 3 mia. kr. til støjbekæmpelse, hvilket vil blive igangsat i Allerød, når motorvejen forlænges. Det har en enorm betydning for de tusindvis af borgere i Allerød, der dagligt plages af støj. Dermed er der blevet lyttet til vores ønsker i Allerød.

Med de overordnede briller er det også glædeligt, at de planlagte investeringer på 160 mia. kr. bl.a. vil mindske kø-tiden, styrke den kollektive trafik og sikre omstilling til grønne transportformer. Planen er i sig selv CO2-neutral. At gøre den kollektive trafik mere attraktiv og fleksibel vil også være et gode for Allerød, så pendlertrafikken kan aflastes og kø-tiden mindskes.

Socialdemokratiet så meget gerne, at man investerede i hurtigbusser (BRT) med plads til cykler, så nogle af de mange morgenpendlere, der sidder alene i køer i bilerne kunne få et fleksibelt alternativ med bus og cykel på de store strækninger langs motorvejene. Hurtigbusser er suverænt den billigste og mest effektive investering i kollektiv transport, da det kan udnytte den eksisterende infrastruktur og binde nye led sammen. Det kunne derfor passende tænkes ind i investeringerne for den kollektive trafik. Med den nuværende plan ser vi derfor optimistisk frem til de kommende forbedringer.