Jesper Holdflod Pallesen

“Alle skal nyde godt af et velfungerende velfærdssamfund”

Fra 2017: Formand for Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 

Genopstiller Allerød byråd i 2021

Jeg har taget den for mange jyder klassiske vej til hovedstaden via universitetet i Aarhus (statskundskab), hvor jeg også mødte min kone Eva. Vi har boet i Allerød Kommune siden 2002 og har tre børn: den yngste går i 9. klasse på Lillevang Skole, den mellemste på AG og den ældste har sabbatår. Sammen deler vi interesser for bl.a. musik, film og politik. Til dagligt arbejder jeg som pressekoordinator i nabokommunen Fredensborg. Og ud over lokalpolitik dyrker jeg karate i den lokale klub, AKD.

Jeg gik ind i lokalpolitik, da jeg oplevede de lokalpolitiske prioriteringer som pilskæve. Gang på gang blev børne- og ældreområdet nedprioriteret til fordel for nye idrætsanlæg og skattelettelser. En høj kvalitet i velfærden blev taget for givet – og så starter forfaldet stille og roligt.

Socialdemokratiet – og jeg med – gik i 2017 til valg på at styrke kernevelfærden. Jeg blev valgt og formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, som har ansvaret for al kommunens hjælp og støtte til voksne borgere.

Jeg vil vove den påstand, at det er lykkedes os at få fuld politisk fokus på velfærden til borgerne og de ansattes forhold. I ”mit” udvalg har vi fx vedtaget den første strategi nogensinde for den langsigtede udvikling af ældreområdet, som står overfor massive udfordringer de kommende år. Samtidig er der fundet penge til at øge kvaliteten.

Som lokalpolitiker er jeg især optaget af at skabe en langsigtet bæredygtig udvikling af kommunens velfærd. Det er med andre ord det lange svære seje træk, jeg arbejder for (og trives bedst med) – og derfor stiller jeg op igen.

I den kommende byrådsperiode vil jeg gerne kaste mig over opgaven med at forbedre forholdene for de alt for mange af vores unge, som mistrives, har diagnoser mv. – og derfor hverken kommer i gang med uddannelse og job. Det sker desværre for mange flere, end man skulle tro i en kommune som vores – og det er i mine øjne en bunden opgave at give alle vores unge en god start på livet. Det er ikke nemt, for så havde vi gjort det. Men vi SKAL lykkes med det!

Der er stadig meget der skal gøres for Socialdemokratiet.