Nicolai Abildskov Pallisborg

“Ønsker at bekæmpe uretfærdighed”

Medlem af Allerød byråd fra januar 2021

Genopstiller til Allerød byråd 2021

Jeg er 40 år og bor i Blovstrød sammen med min kone Anita og vores tre børn. Den ældste går på Skovvangskolen og de to yngste på Blovstrød skole.

Jeg er oprindeligt fra Odense, og det var lidt tilfældigt, at jeg, efter en tur omkring Frederiksberg, flyttede med familien til Blovstrød. Vi var åbne for meget forskelligt, da vi ønskede at flytte fra lejlighed til hus. Vi var ude og se på huset i Blovstrød en af de første forårsdage i 2014. Solen skinnede, børn legede på græsplænen, og folk hilste. Vi var solgt i området fra første besøg.

Jeg er uddannet økonom, og er ansat i Indenrigs- og Boligministeriet, hvor mit arbejde er centreret omkring styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi. Jeg har med andre ord helt styr på, hvad for en størrelse den kommunale økonomi er.

Jeg har altid haft et meget stort politisk engagement, og har været medlem af Socialdemokratiet længe. Jeg meldte sig ind i DSU som protest imod, at Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001. Det er ambitionen om at gøre noget ved uretfærdighed, der driver mig. Hvis jeg oplever noget, der er uretfærdigt, for eksempel borgere, der er blevet behandlet dårligt eller er blevet begrænset af systemet, så får jeg en lyst til at hjælpe og gøre noget. Jeg er som lokalpolitiker stærk optaget af at sikre, at kommunen er til for borgerne, og at borgerne ikke bliver begrænset af systemet.

Det er især børne- og ungeområdet, som har min store interesse. Det er dem, vi skal bygges vores fremtid på, og jeg mener at, vi skal give dem så god start på livet som muligt. Vi skal kunne rumme alle; tage hånd om de svage og udfordre de stærke, og jeg mener med rette, at vi skal stille krav til kvaliteten i vores kommunale tilbud. Vi har super gode skoler og dagtilbud I Allerød, men vi kan gøre det endnu bedre. Der er stadig noget at kæmpe for.

Jeg er stolt af at bo i Allerød Kommune, og jeg synes, at det er helt fantastisk som kommunen har udviklet sig siden jeg flyttede hertil. Det gælder både i bymidten og i den nye del af Blovstrød.

Hvis jeg bliver genvalgt til Byrådet, ønsker jeg at arbejde videre med de spor Socialdemokratiet har lagt for at sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af kommunen. Det skal selvfølgelig ske med respekt for vores omgivelser og unikke naturværdier.

Jeg vil arbejde for en kommune i fortsat udvikling, som kan rumme os i alle livets faser, og hvor kommunens tre bysamfund bliver bundet sammen og integreret.