Theodore Gbouablé

“Mennesker først”

Medlem af Kultur- og fritidsudvalget

Genopstiller Allerød byråd i 2021

Jeg er 56 år og bor i Lynge. Jeg er født i Afrika, hvor jeg er vokset op i en traditionel afrikansk kernefamilie. I 1993 flyttede jeg til Danmark, dels for at studere landbrugsøkonomi og dels for at realisere drømmen om at bo i udlandet. Jeg er jordbrugsteknolog med speciale i økonomi og er ansat i Dansk Landbrugs Realkreditfond. Jeg er far til tre voksne børn, bonusfar til to og farfar til to. Jeg bor sammen med Tracy på Julemosevænget i Lynge, et nyere alment boligbyggeri, omgivet af dejlige naboer.

Jeg blev valgt til Byrådet for Socialdemokratiet i 2013, hvor jeg blev medlem af Klima- og Miljøudvalget. Derefter af Ældre- og Sundhedsudvalget. Jeg blev genvalgt i 2017 og er nu medlem af Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Børn- og Ungeudvalget og jeg sidder i Nordsjællands Aftenskole bestyrelse.

Jeg bruger den største del af min fritid på lokalpolitik. Derudover løbetræner jeg eller læser en god bog, når det er muligt.

Allerede i min barndom var der politik på dagsordenen. Min far var forretningsmand og politisk rådgiver og medlem af et socialdemokratisk parti. Jeg er vokset op med socialdemokratiske værdier, og er ikke i tvivl om at det er der jeg hører hjemme. Mit politisk motto er ”Mennesker først”. For mig handler kommunalpolitik derfor om at gøre sit bedste for Allerøds borgere.

Jeg er til det brede kompromissøgende samarbejde. Ingen politiske partier har flertallet i Allerød. Derfor skal vi arbejde sammen om gode løsninger for Allerød.

Som barn oplevede jeg hvordan økonomi og traditioner kan være en barriere for at børn af ufaglærte deltager i fritidsaktiviteter. Forældres dårlige økonomi betyder, at de ikke kan sende børnene af sted. Men det betyder også meget, hvis forældre ikke har tradition for at deltage i foreningsliv/idræt.

For mig standser kampen for at bryde børns negative sociale arv aldrig. Det gælder målet om at alle skal have gavn af velfærdsstaten. Ud over børns adgang til et godt liv har jeg derfor også fokus på:
 

 • Sundhed, forebyggelse og genoptræning
  Byerne skal indrettes, så der er mulighed for fysisk aktivitet, trygge rammer og rekreative oplevelser i form af ophold i blå og grønne omgivelser.
 •  

 • Ordentlige normeringer i hjemmeplejen og på plejehjemmene.
  Dette er ikke kun en økonomisk udfordring. Det er i lige så høj grad en udfordring at tiltrække arbejdskraften. Så vi politikere skal hver dag gøre os umage for at skabe gode arbejdspladser.
 •  

 • En visionær og ambitiøs boligpolitik
   
  Alle skal have mulighed for at bo i Allerød i alle livets faser. Familier, ældre og unge. Det betyder at vores mange parcelhuse skal suppleres med lidt andre typer boliger. Det skal naturligvis ske i respekt for de mange naturværdier, som Allerød er omgivet af på alle sider. Vi skal ikke lave om på at når man bor i Allerød – så er man tæt på naturen.