Birgitte Greby

“Ulighed skal bekæmpes”

Opstiller til Allerød byråd 2021

Jeg hedder Birgitte Greby,og opstiller til byrådet for første gang. Jeg er 60 år og gift. Min mand og jeg købte hus i Allerød i 1990 og vi har 3 børn som er vokset op i Allerød og nu er i gang med deres uddannelser. Vi valgte at bo i Allerød fordi der var nem adgang til både skov og natur og til S-toget. Jeg elsker at færdes i naturen.

Jeg er fysioterapeut og har arbejdet med fysisk og psykisk udviklingshæmmede på Lillemosegård, genoptræning på Diakonissestiftelsen og i flere specialer på Bispebjerg Hospital. Jeg har siden 2002 arbejdet i Genoptræningen i Allerød Kommune, hvor jeg siden strukturreformen i 2007 har været i FH-hallen ved Biblioteket.

Jeg er socialdemokrat fordi jeg tror på, at et fællesskab, hvor de bredeste skuldre bærer mest og at der er et sikkerhedsnet for alle, skaber forudsætninger for at et samfund bliver både rigt, trygt og godt.

Mine mærkesager i Allerød er klima og natur, børn og sundhed. Desuden er jeg optaget af den ulighed på arbejdsmarkedet, der skyldes det kønsopdelte arbejdsmarked.

De ting jeg lige nu tænker mest på er, at:

Vi skal passe på vores grønne områder, selvom der er øget efterspørgsel på boliger og skatteborgere. Vi skal tænke i klimaløsninger, når vi laver byudvikling og vi skal indtænke muligheder for grønne åndehuller til samvær, motion og aktivitet overalt, hvor vi bygger by, boliger og institutioner. Nem adgang til udendørsfaciliteter, der er frit tilgængelige, er godt for både mennesker og natur.

  • For at de bredeste skuldre skal kunne bære mest, skal børnenes forhold i institutionerne være i orden. Der skal være voksne nok til både at håndtere inklusion og til at stimulere udviklingen af sociale kompetencer, samtidig med at de skaber et spændende læringsmiljø. Det er svært at passe et fuldtidsarbejde, hvis ens barn mistrives, de mange timer man er på arbejde.
  • Vi skal arbejde for at få etableret et center, som kan fungere som mødested, så det bliver lettere at være aktiv som frivillig og lettere at finde et rum for samvær, selvom man har nogle udfordringer.
  • Problemerne med de ringere vilkår i kvindedominerede fag må bringes højere op på dagsordenen og der må gøres en helhjertet indsats for, at det øverste politiske niveau får ændret det. Samtidig skal vi sørge for gode løn og arbejdsforhold, så det at arbejde i Allerød bliver så attraktivt, at man ikke søger andre steder hen eller går på tidlig pension, fordi man kan. Kommunerne kan ikke blive ved med at sukke over manglen på sundhedsfaglige alt imens de kamuflerer besparelser med skønne ord som effektiviseringer.

Vores fine natur og vores gode forhold er under pres demografisk, økonomisk og politisk og derfor vil jeg arbejde for, at vi står sammen og gør det, der er godt for fællesskabet på den lange bane.