Finn Serup Jensen

“Vi skal yde før vi kan nyde og have respekt og interesse for andre mennesker”

Opstiller til Allerød byråd 2021

Jeg er født i 1955 i Østjylland. Jeg emigrerede til Sjælland i 1982 for at få et job. Det blev en ekstra gevinst, at jeg blev gift med en sydsjællandsk pige. København trak i os begge, og siden 1990 har vi boet Allerød, hvor vores to nu voksne børn er vokset op og har gået i folkeskole og gymnasium.

Vi har gennem årene oplevet, at Allerød er et godt sted at bo, fordi der er lidt af samme provinsagtige nærhed, som jeg voksede op med i udkanten af Aarhus. Alle kender ikke hinanden, men gennem både arbejds- og fritidsmuligheder er der gode muligheder for at skabe sig en indholdsrig og sikker ramme om dagligdagen.

En uddannelse som journalist fra Aarhus gjorde det i 1980’erne både nødvendigt og muligt for mig at søge til Københavnsområdet for at finde de mest spændende og udfordrende job. I de første 25 år i det private erhvervsliv som kommunikationschef og de seneste 10 år som presse- og kommunikationsmedarbejder i det offentlige.

Jeg er meget fokuseret på, at et samfund består i kraft af de mennesker, der bor i lokalsamfundet. Som borger er du nødt til at først at yde, derefter nyde. Lokalsamfundet hænger først og fremmest sammen i kraft af de borgere, der i stort og småt giver bidrag og ikke kun forventer at modtage. For mit eget vedkommende har jeg blandt andet deltaget i det lokale foreningsliv som udøver, instruktør og bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger.

Jeg blev som meget ungt menneske i min skoletid opmærksom på, at jeg var privilegeret på mange måder, mens skolekammerater og andre jævnaldrende ikke havde de samme muligheder, som jeg havde og forfulgte. Jeg syntes helt grundlæggende, at det var urimeligt, at jeg stod med muligheder, som andre ikke havde uanset evner og vilje til at forfølge dem. Derfor blev jeg tidligt socialdemokrat af sind og meldte mig ind allerede som teenager.

Helt grundlæggende mener jeg, at vi alle skal have de samme muligheder, hvis vi har vilje til at forfølge dem. Men det kræver en indsats. Og dem, der har overskuddet, bør være med til at give til andre, der ikke har de samme muligheder. Men samfundet skal samtidig give plads til de mest engagerede og talentfulde, der gerne giver det ekstra, som ikke alene den enkelte men også resten af samfundet kan få udbytte af. Det er en vigtig værdi for mig, at den dybe respekt og interesse for andre mennesker i samfundet skal gå hånd i hånd med muligheden for at kunne bruge egne evner og forfølge ambitioner og interesser.

For et byrådsmedlem mener jeg, at det er vigtigt at være villig til at lytte og diskutere for derefter at være med til at udpege og beslutte en retning. Det er derefter embedsmændenes opgave at udføre opgaven inden for de rammer, som et flertal i byråd har formuleret. Et byrådsmedlem skal ikke være super-sagsbehandler, men alligevel være parat til at drøfte alle sager ud fra en principiel betragtning.