Kasper Ljung Pedersen

“Aktivt foreningsmenneske med fokus på børn- og unge”

Medlem af Børne- og skoleudvalget

Genopstiller til Allerød byråd i 2021

Jeg er født i Århus i 1977. Gift med Tine og har 2 dejlige unger på 6 og 12 år.

Jeg er opvokset Århus-forstaden, Holme I Højbjerg – i kvarteret Rundhøj – som var præget af udsatte og en høj kriminalitetsrate. Min far var smed og min mor arbejdede på et bryggeri. I min barndom videreuddannede de sig begge to. Min far er i dag pensioneret skolelærer og min mor er pensioneret socialpædagog og institutionsleder. De har om nogen arbejdet hårdt for at bryde med arv og miljø – jeg synes de har været forbilledlige.

Jeg var et rebelsk barn og nåede faktisk at gå på 6 forskellige folkeskoler. 10 klasse foregik på en efterskole. Jeg er uddannet bachelor i erhvervsøkonomi og som pædagog. Jeg er i dag ansat som SSP- konsulent i Fredensborg og har tidligere været døgnpædagog på Godhavn. Men før jeg nåede hertil, har jeg haft været fejedreng, butiksansat, selvstændig og pressemedarbejder mm.

Jeg holder oplæg om Digital Dannelse, Konflikthåndtering og Ungdomsliv. Dertil arbejder jeg tæt sammen med socialforvaltningen omkring unge med risikoadfærd – f.eks. forebyggelse af ensomhed eller anden mistrivsel.

Hele familien spiller basketball, hvilket er min store fritidsinteresse. Jeg nyder foreningslivet – at være fælles om noget. Musik er også en del af mit liv. Jeg har tidligere spillet i band og været koncertarrangør. Jeg er således et aktivt foreningsmennesker og er foruden medlem af byrådet også:

  • Suppleant i børn- og unge udvalget
  • Medlem af beredskabskommissionen
  • Medlem af Allerød ungdomsskoles bestyrelse (LO)
  • Medlem af Værløse Basketball Klubs Bestyrelse

Jeg er socialdemokrat fordi, jeg er dannet af Danmark – og fordi Danmarks DNA er den socialdemokratiske tanke. Der er plads til forskellighed – og derfor er der plads til mig.

Mit primære politiske fokus er børn og unge hvor jeg har også har en del praktisk erfaring på forskellige niveauer.

Jeg finder mit drive i arbejdet med og omkring børn og unge. Alt fra en effektiv hverdag for alle familier – til det kriminalitetsforebyggende område. Sport- og kulturområdet har også min store interesse.

Det politiske arbejde i Allerød rummer mange udfordringer. Da jeg sidder som Socialdemokrat i en borgerlig kommune, så kan jeg ind i mellem godt kan føle mig som en “dekoratør i Bilka”. Der budgetteres ikke, som jeg gerne ser det, men hvis vi med vores indflydelse kan gøre det lidt bedre – så er det også godt.

Allerød socialdemokrati er et stærkt parti med et godt sammenhold. Det gælder både partigruppen i byrådet og bestyrelsen. Jeg tror og håber på at vi bliver flere i fremtiden. Det fortjener både Allerød og vi.